Sunday, December 26, 2010

Glideilerlemekte olan bi trenden high speed kamerayla çekim denemesi.

No comments: